Oferta geodezyjna

 • Mapa do celów projektowych.
 • Tyczenia obiektów budowlanych.
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
 • Wznowienia / wyznaczenia znaków granicznych.
 • Rozgraniczenia nieruchomości.
 • Podział nieruchomości.
 • Mapy do celów prawnych.
 • Geodezyjna obsługa inwestycji.
 • Pomiar powierzchni i kubatur.
 • Pomiar przemieszczeń i odkształceń – monitoring geodezyjny.
 • Pomiar i obliczenie objętości mas ziemnych.

Oferta geotechniczna

 • Badania geologiczne.
 • Badania geotechniczne.
 • Badania gruntu.
 • Badanie zagęszczenia.
 • Badanie agresywności wody do betonu i stali.
 • Opinie geotechniczne.
 • Dokumentacja geotechniczna.
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego.
 • Projekty geotechniczne.
 • Wiercenia, sondowanie.
 • Nośność posadzek.

.

Oferta klasyfikatora gruntów

 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów.
 • Opinie i zaświadczenia do wyłączenia gruntu z produkcji rolnej i leśnej.